هم‌قافیه با باران

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: عبدالواسع جبلی» ثبت شده است

من کیم کاندیشه ی   تو  هم نفس  باشد  مرا         
یا  تمنای  وصال  چون  تو کس  باشد  مرا

گر بود شایسته ی غم خوردن  تو  جان  من         
این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا

هر  نفس  کانرا  به یاد  روزگار   تو  زنم                
جمله ی  عالم  طفیل  آن  نفس    باشد مرا

گر نه عشق سایه ی من شدچراهرگه که من             
روی  برتابم  زوی  پویان زپس   باشد مرا

هر زمان دل را به  امید وصالت خوش کنم                
بار  گویم  نی چه جای این هوس باشد مرا

چون  خیال  خاک  پای  تو نبیند چشم من
بر وصال تو چگونه دست رس باشد مرا

عبدالواسع جبلی

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۴ ، ۲۲:۴۱
هم قافیه با باران

باز دادم دست دل بر دلبری خونخواره ای
دلکشی زیبا رخی شکر لبی مه پاره ای

ارغوان رویی سمن بویی بنفشه گیسویی
مه جبینی زهره طبعی مشتری رخساره ای

دل ببست و جان بخست و دین ببرد و تن بکاست
ای مسلمانان مرا با او که سازد چاره ای

دارد از عنبر کشیده بر قمر زنجیره ای
دارد از سنبل فکنده بر سمن جراره ای

نیست در عالم زمن غمناک تر دلداده ای
نیست در  گیتی از او نا پاک تر خونخواره ای

چون برون آید ز خانه با رخ آراسته
هر کجا گامی نهد آنجا بود نظاره ای

نیست با رنگ لب او در جهان بیجاده ای
نیست چون نور رخ او بر فلک سیاره ای

عبدالواسع جبلی

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۴ ، ۲۲:۳۹
هم قافیه با باران
هم قافیه با باران