هم‌قافیه با باران

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: علی حیات‌ بخش» ثبت شده است

خدا ! به حق دل عاشقان سرگردان
مرا به آنچه که بودم دوباره برگردان

به  کدخدایی ِ آبادی ِ به دور از عشق
نه این رعیّت ِخانه خراب و سرگردان

یقین که عشق و غمش حکم نان انسان است
ولی امان که اگر در گلو بماند نان

جناب ِعشق عجب باغبان بی رحمیست
دو لاله چیدن از آن باغ و اینهمه تاوان؟!

به قدر قدرت هرکس ستم سزاوار است
مگر که بید چه دارد برابر طوفان؟!

خدا ! بریده ام از عشق و زندگی دیگر
به آیه آیۀ  توبه، به جان الرّحمن

علی حیات بخش

۰ نظر ۱۶ دی ۹۴ ، ۲۲:۲۹
هم قافیه با باران
هم قافیه با باران